Phiếm & biếm
Ngọc Hoàng lâu nay quá bận việc triều chính, hôm nay mới có dịp ngoạn cảnh.
Phóng sự
Chốn xa hoa không chịu thụ hưởng mà đến đâu cũng cứ nhằm vỉa hè mà ngồi thì đúng là ngốc dại rồi. Nhờ bản tính ngốc dại mà tôi nhìn thấy được...