Phiếm & biếm
20/08/2017 - 11:36 AM
Dạo này cứ nhìn thân hình già nua xơ xác của Sơn Tinh là Mỵ Nương chán ngán, lửa tình tắt ngúm.
28/07/2017 - 14:24 PM
Hổm rày mưa tầm tã, mấy hồn ma trong nghĩa trang Bình Hưng Hòa bày cuộc nhậu giải khuây. Hồn ma già nhất ực xong ly đầu tiên, hỏi cả đám:
28/06/2017 - 09:58 AM
Tranh truyện của MỚ
24/06/2017 - 23:06 PM
Ngọc Hoàng lâu nay quá bận việc triều chính, hôm nay mới có dịp ngoạn cảnh.
02/06/2017 - 11:37 AM
Từ khi lộ thông tin bán đảo Sơn Trà sẽ biến thành khu du lịch quốc gia, bầy voọc chà vá chân nâu ở Sơn Trà buồn như đưa đám. Con voọc chúa quyết định triệu tập một hội nghị mở rộng.
27/05/2017 - 23:00 PM
Tranh truyện của MỚ
30/04/2017 - 13:42 PM
Tranh chuyện của Mớ.
28/04/2017 - 22:50 PM
Ba má Tèo đau đầu vì hai con - Ti và Tèo hổm rày bỗng giở chứng, đứa thì chảnh như cậu ấm con nhà giàu, đứa thì ăn hàng vô tội vạ.
28/03/2017 - 10:45 AM
Mới sáng sớm đã nghe sân triều ồn ào không ngớt, Long Vương bực bội bước ra xem thì thấy hà bá tất cả các sông của xứ chữ S bên bờ Biển Đông đều tụ về đông đủ.
26/03/2017 - 12:53 PM
Tranh truyện của MỚ
CÁC TIN KHÁC