Khởi động “thương mại lâm sản có trách nhiệm”

07/01/2017 - 09:54 AM
Quản lý rừng trồng theo tiêu chuẩn quốc tế, và lâm sản được sản xuất bền vững, có trách nhiệm. Đây là hai nội dung chính của dự án “Quản lý rừng bền vững và Thương mại lâm sản có trách nhiệm” vừa được khởi dộng ngày 6.1.

Dự án do Tổng cục Lâm nghiệp, tổ chức WWF-Việt Nam, RECOFTC và TRAFFIC đồng thực hiện, kéo dài 1 năm.

Theo đó, dự án sẽ đầu tư phát triển thành diện tích rừng được cấp chứng chỉ (mục tiêu có thêm ít nhất 3.000 ha. Hiện cả nước có 219.245 ha rừng trồng có chứng chỉ, trong mục tiêu VN có ít nhất 500.000 ha rừng được cấp chứng chỉ vào năm 2020.); xây dựng sổ tay hướng dẫn chứng chỉ rừng trồng, giúp chủ rừng quản lý rừng theo hướng bền vững; hỗ trợ rà soát và sửa đổi chính sách của Nhà nước về thúc đẩy quản lý rừng bền vững,... 

lâm sản trách nhiệm

Nâng cao nhận thức người dân, các nhà sản xuất và kinh doanh về các sản phẩm gỗ có trách nhiệm cho thị trường Việt Nam sẽ góp phần giảm thiểu hoạt động khai thác gỗ trái phép, cải thiện môi trường đầu tư, và nâng cao vị thế gỗ hợp pháp trên thị trường Việt Nam. Đây là 1 trong những nội dung của dự án - ảnh: TL

Năm 2003, Liên minh châu Âu (EU) đã đưa ra kế hoạch hành động Thực thi Lâm luật, Quản trị Rừng và Thương mại Lâm sản (FLEGT), trong đó các quốc gia xuất khẩu gỗ vào EU phải chứng minh được nguồn gốc gỗ hợp pháp của sản phẩm.

Trước những yêu cầu khắt khe về gỗ nhập khẩu hợp pháp, cần xây dựng năng lực cho các doanh nghiệp Việt Nam trong vấn đề phân loại và nhận diện gỗ hợp pháp. Mặc dù Nghị định 32/2006/NĐ-CP về Quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và công ước CITES đã được ban hành, nhưng hiện vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể về nhận dạng các loại gỗ thuộc danh mục cấm, bị hạn chế buôn bán theo Nghị định. Điều này gây nhiều khó khăn cho việc quản lý gỗ xuất và nhập khẩu.

“Dự án Quản lý rừng bền vững và Thương mại lâm sản có trách nhiệm sẽ góp phần thúc đẩy hoạt động quản lý rừng bền vững. Ngoài ra, trong bối cảnh Việt Nam đang chuẩn bị ký kết Hiệp định đối tác tự nguyện FLEGT với EU thì các hoạt động tăng cường năng lực về thương mại gỗ hợp pháp và có trách nhiệm là rất cần thiết.”, Ông Lê Văn Bách, Vụ trưởng Vụ Quản lý Sản xuất Lâm nghiệp – Tổng cục Lâm nghiệp, tổ trưởng tổ thực hiện dự án, cho biết.

L.Quỳnh

Viết phản hồi
(*)
(*)
Nội dung
CÁC TIN KHÁC