Đô thị đáng sống
Một buổi buổi nói chuyện và những cái “chạm” khá ấm cúng về nghệ thuật công cộng với công chúng vừa được diễn ra tại trung tâm Nghệ thuật đương...
Ký ức đô thị
Đầu tháng 7 này, Sài Gòn đang Hè thì ở Sydney lại là mùa Đông giá lạnh. Bất ngờ, tôi nhận được một quà quê nhà gởi sang: quyển sách Sài Gòn hai đầu...