Đô thị đáng sống
Cho đến tận gần đây, mỗi lúc đến thăm nhà văn Nguyễn Xuân Khánh, tôi vẫn không thể quên những ấn tượng về cảnh cũ xóm anh ở, hồi những năm 1970-1980.
Ký ức đô thị
Cứ nhớ về Đà Nẵng là tôi lại nhớ sông Hàn, có lẽ bởi trên con đường ven sông đó, tôi đã đi lại không biết bao nhiêu lần, và hình ảnh con sông đã làm...