Dựng lại người
Dù thế nào, những cái clip đau lòng nói trên cho ta thấy một mặt lòng nhân trong xã hội đã bị hủy hoại đến mức nào dù chiến tranh và những hành động dã...
Công dân toàn cầu
"Con muốn chơi đàn với Mozart" - câu nói hồn nhiên từ Evan Lê - 5 tuổi - khi trò chuyện cùng Đẹp, trong lúc ngón tay vẫn vô thức lướt trên các phím đàn piano....