Dựng lại người
Nhà giáo thường được ví như những “kỹ sư tâm hồn”, người góp phần lớn hình thành nên tâm hồn, đạo đức, nhân cách của các công dân tương lai ngay...
Lối sống
Thấy những người bán hàng rong trên vỉa hè thường bị cơ quan chức năng đuổi, ông Năm Hấp (quận Tân Phú, TP.HCM) bèn bỏ đất, làm sạp để họ có chỗ bán...
Công dân toàn cầu
Đầu năm 2017, chuyên mục Người Mỹ gốc Á của NBC News có bài viết về Duan Tran, một người Mỹ gốc Việt, từ đam mê những ngôi nhà hiện đại trong phim Mỹ...