GS.BS Nguyễn Chấn Hùng
Gương mặt của chí sĩ Phan Bội Châu được khắc họa xong năm 1974. Tượng được đúc đồng tại phường Đúc. Năm 1987 tượng được đưa từ phường Đúc về...